ST-172 Verifiering av Pjama Shorts för barn och vuxna

Pjama AB utvecklar i samarbete med Smart Textiles en produkt i funktionella textilier, anpassad för användning av barn och vuxna med nattliga inkontinensbesvär för en global marknad. Projektet innefattar prototypframtagning och verifiering av produkten