ST-170 Material för bedömning av anpassning mellan fot och inlägg

Projektet är ett led i samarbetet mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Högskolan i Borås