ST-168 Antibakteriellt material

Projektet är ett led i samarbetet mellan Södra Älvsborg och Högskolan i Borås.