ST-166 Utveckling av textila hybridarmeringar  för kompositer

Projektet kräver fullständig sekretess.