ST-159 Funktionella textilier hjälper vuxna med inkontinensbesvär

Pjama AB utvecklar i samarbete med Smart Textiles en produkt i funktionella textilier, anpassad för användning av vuxna med inkontinensbesvär. Projektet innefattar material och produktutveckling samt framtagande och exekvering av bland annat marknads-, försäljnings- och support planer.