ST-158 Temperaturreglerande fibrer för bättre komfort

God termisk komfort är en mycket central egenskap för ett flertal textila produkter ämnade för kroppsnära användning. En möjlighet att åstadkomma detta är genom användning av temperaturreglerande fibrer.

Aktuellt projekt syftar till att undersöka potentialen hos denna typ av fiber (innehållande så kallad PCM, Phase Change Material) i ett antal utvalda textila produkter. I projektet görs försök att optimera typ, mängd och placering av fibrerna i respektive produkt, följt av utvärdering av effekten. De temperaturreglerande fibrerna som används i projektet har utvecklats på Swerea IVF, som även kommer att tillverka fibrerna till de utvalda produkterna.

Deltagande företag är Lammhults Möbel AB, New Wave Sports AB / Craft, Borgstena Group Sweden AB samt Mölnlycke Health Care AB.