ST-157 Karaktärisering av ytmodifiering med atmosfärsplasma, för filterapplikationer

På grund av den höga energiförbrukningen involverad med drift av filter har den europeiska branschorganisationen EUROVENT tagit fram ett energimärkningssystem för filter. Detta innebär att samtliga filter energiklassas från A-G beroende på hur mycket energi de förbrukar under drift (hur stort tryckfallet är över filtret). Marknaden driver på för att få produkter med så låg energiförbrukning som möjligt. Detta är en önskvärd utveckling då detta leder till lägre energiförbrukning och en ökad hållbarhet. Att kunna minska tryckfallet med bibehållen partikelavskiljning, genom att öka den elektrostatiska andelen av partikelavskiljningen, är därför mycket intressant.

Syftet med projektet är att utveckla ett luftfilter som möter marknadens krav på filter med låg energiförbrukning och hög avskiljningsgrad.