ST-152 Fluorkarbonfri funktionstextil

Företag: Organoclick AB

Beskrivning:
Innovationsbolaget OrganoClick AB utvecklar miljövänliga funktionstextiler med vattenavvisande egenskaper tillsammans med Swerea IVF och Smart Textiles. Sådan textil används frekvent i arbets-, sport- och fritidskläder. Målsättningen är att kuna erbjuda textila tillverkare och klädvarumärken en vattenavvisande textilbehandling som är fri från miljöskadliga flourkarboner och hälsovådliga isocyanater. Flourkarbon är ämnen som bryts ned långsamt i naturen (tusentals år) och är dessutom mycket lika vissa hormoner hos djur och människor. Studier har visat att många flourkarboner leder till hormonstörningar hos djur som minskad fertilitet, cancer och dödfödda ungar. Eftersom att flourkarboner inte bryts ned ackumeleras de i naturen och sprids långa distanser från sin tillverknings- och användningsort. Det är alltså av största vikt att användning av flourkarboner minskar så snart som möjligt för att inte riskera ett riktigt allvarligt miljöfarlig då den ackumelarade mängden flourkarboner har nått kritska nivåer i känsliga ekosystem.