ST-151 Förstudie av en aktiv elektromagnetisk skärmning för högfrekvenselektronik

Företag: Gapwaves AB

Beskrivning:
Projektet avser att utvärdera olika textila materials användbarhet för elektromagnetisk avskärmning enligt en ny svensk patenterad metod i frekvensområdet 1 – 100GHz.