ST-150 Utveckling av värmereflekterande textil

Företag: TST Sweden AB

Beskrivning:
Projektet syftar till att utveckla funktionsanpassad textil för varma miljöer.