ST-148 Textil Biogasreaktor

Beskrivning: 
I samarbete med Wasterecovery, Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan Borås, Swerea IVF, Kungsäter Industri AB och Smart Textiles, utvecklar FOV Fabrics en reaktor för biogas.