ST-146 Bärbar radartextil

Organisation: SP, Sveriges Teknikska Forskningsinstitut

Beskrivning
Projektet syftar till att öka säkerheten för oskyddade trafikanter t.ex. vägarbetare och motionärer, genom att öka synligheten på fordonsradar. Olika tekniker för att öka reflexen av radarsignaler hos plagg studeras, Projektet är ett samarbete mellan Torbjörn Ödman, SP, Smart Textiles, Per-Olof Nygren och Inkubatorn i Borås.