ST-145 Smältspinning i Borås: uppbyggnad, igångsättning samt smältspinning av specialfibrer

Företag: AB Svenskt Konstsilke

Beskrivning: 
SKS satsning på en smältspinningsmaskin för utveckling och tillverkning av avancerade fibrer har som målsättning att ytterligare förbättra regionens förmåga att utveckla och producera smarta textila produkter.