ST-142 Textil som ytarmering av betongfasader

Företag: Engtex AB, Skanska Stomsystem AB, Teknologisk Institut

Beskrivning:
Anvendelse af tekstile materialer til armerig af beton byder på potentielt nye afsaetningsmuligheder for tekstilproducenter, samt mulige okonomiske og miljomaessige gevinster for betongproducenter inden for elementproduktion. I projektet er Engtex AB gået sammen med Skanska Stomsystem AB, om udvikling, dokumentation og test af tekstil som armering i vaegelementer. Med Teknologisk Institut som viden institution soges også dokumenteret, hvordan tekstilarmerede betonelementer kan finde anvendeles inden for eksisterende normer for byggeri i Sverige. Projktet är planlagt till at tage 2 år og afslutte med demonstration af teknologien i en mock-up med fuldskala elementer.