ST-137 Värmeöverföring med hjälp av ledande textila fibrer

Företag: NikeTech Mariestad AB
Projektledare: Peter Larsson

Beskrivning:
Utveckling av värmeelement med hjälp av nya material och ny teknik för olika applikationer i skilda branscher.