ST-136 Svenska Quintex ”Industriell verifiering av ny högteknologisk vävprocess”

Företag: Svenska QuinTex AB
Projektledare: 
Siw Eriksson

Beskrivning:
Svenska QuinTex kombinerar forskning och utveckling i en ny vävprocess som möjliggör produktutveckling i nya resurssmarta och högteknologiska tillverkningsprocesser. Följande projekt syftar till att tekniskt utvärdera den nya processen genom att ta fram en prototypmaskin för industriell tillverkning av tredimensionella multilagerstrukturer.
QuinTex främsta marknad ligger inom ett antal segment på marknaden för tekniska textilier där en viktig faktor är att erbjuda flexibilitet, teknisk höjd och möjligheter till nya applikationsområden.