ST-133 Mjuka lastbärande material för implantation i människokroppen

Företag: Ortoma AB
Projektledare: 
Matts Andersson

Beskrivning:
Ortoma AB utvecklar ett koncept som möjliggör individanpassade ortopediska implantat och behandlingsmetoder inom ortopedin. Ortomas metod är betydligt mindre invasiv än dagens behand­lingar och implantatet anpassas till varje patient, vilket förväntas korta konvalescenstiden och minska postkirurgiska komplikationer. I Ortomas koncept ingår ett system i form av en programvara, patientanpassade diskar, samt kirurgiska verktyg som underlättar införandet av implantaten.

I detta projekt avser Ortoma AB, i samarbete med Smart Textiles i Borås samt Ortopeden på Sahlgrenska, att ta fram en artificiell disk som kan efterlikna en naturlig disks beteende samt att identifiera de material och produktionsmetoder som kan vara lämpliga för att producera en sådan diskprotes.