ST-132 PressCise (CStretch)

Företag: GraftCraft i Göteborg AB
Projektledare: 
Torbjörn Lundh

Beskrivning:
Utveckling av ett system för optimering av läkning vid underhudsblödningar.