ST-130 Industriell verifiering av EKG-mätning

Företag: In Life Design AB
Projektledare: 
Peder Lindström

Beskrivning:
Syftet med följande projekt är att ta fram ett textilt produktkoncept för mätning av EKG hem- och sjukhusmiljö. Projektet bygger på tidigare forskningsresultat vid Textilhögskolan och målet är att industriellt verifiera forskningsresultaten, identifiera framtida produktområden samt ta fram ett slutligt koncept för kommersialisering.