ST-129 Utveckling av generisk teknikplattform

Företag: Texrep
Kontaktperson: Magnus Wahlgren

Beskrivning:
Utveckling av generisk teknikplattform för integration av ljusemitterade optokomponenter.