ST-128 Konduktivt filtreringssystem

Företag: Scandfilter AB
Kontaktperson:

Projektets mål är att utveckla ett filtreringssystem med halva tryckfallet, halva byggdjupet och halva materialåtgången jämfört med dagens kommersiella filter. Halverat tryckfall innebär halverad energiförbrukning och det är en stor miljövinst då energiförbrukningen idag ofta uppgår till mer än 1000 kWh per filter/år.