ST-125 Metod för beläggnig av konduktiva fibrer

Företag: AB Svenskt Konstsilke
Projektledare: Urban Olsson

Beskrivning:
Svenskt Konstsilke genomför ett projekt tillsammans med Smart Textiles där möjligheterna att producera konduktiva fibrer med hjälp av företagets befintliga produktionsutrustning utvärderas.

Resultat:
Projektet att använda SKS processer och utrustning för att belägga garn och få konduktiva egenskaper är nu avslutat. De tekniska resultaten är mycket bra och produkten har lanserats under namnet KONDUTRAD på TechTextil i Maj. Flera kunder är intresserade och leveranser av prover sker nu regelmässigt till kunder i Europa.

Forskningsresultaten är lätt att införa i SKS processer som nu kan erbjuda konduktiv beläggning på alla garner.

Under sista delen av projektet fokuserades arbetet på att testa belagda garner i slitage, tvätt och kemikalieresistens. Beläggningen klarar kemikalier men konduktiviteten försämras vid tvätt och nötning.