ST-124 Garnbehandling för PUR komposit

Företag: AB Svenskt Konstsilke (SKS)
Projektledare: Urban Olsson

Beskrivning:
SKS som har som nisch att tillverka garn för armering av mjuka kompositer av gummi arbetar med att utöka sitt område till att även innefatta kompositer av polyuretan. Utvecklingsarbetet sker initialt tillsammans med världsledande teknikutveckling inom pappers- och maskinindustrin där kraven på de ingående mjuka kompositerna är extremt höga. Garnbehandling är en nyckelfaktor då den styr hanteringsegenskaper i textilmaskiner, garnsammanhållning i hanteringen, mjukhet, vidhäftning, och dynamisk utmattningsbeständighet i slutprodukten. Med optimerad garnbehandling öppnas vägen för att dra fördel av de nya högmodulfibrerna i mjuka kompositer. Hybrider mellan olika fibrer är sannolikt kommande konstruktioner i de kommande avancerade garnerna. Andra branscher där man använder avancerade mjuka kompositer i nyckelfunktioner har visat sitt intresse och produkter för dessa kommer att tas fram efter det banbrytande arbetet med pappersindustrin.