ST-122 Textilarmerad betong för bygg och konst

Företag: Forsberg Form
Projektledare: Johan Forsberg

Beskrivning:
Det finns ett behov att ta fram tunna konstruktioner av betong med hög prestanda. Betong är det mest använda byggmaterialet i världen. Under det senaste decenniet har ett nytt forskningsområde utvecklats i Europa, nämligen Textilbetong. Idag saknar Sverige den kunskapen. CBI Betonginstitut har startat 2009 en grupp för textilbetong. Det är ett spännande område med flera applikationer inom byggbranschen men också inom inredning. Projektet Textilarmerad betong för bygg och konst i samarbete mellan Forsberg Form och CBI kommer att bidra till utvecklingen av denna välbehövda forskning i Sverige.