ST-120 Textil med integrerade ledlampor

Företag: AB Ludvig Svensson
Projektledare: Hans Andersson

Beskrivning:
AB Ludvig Svensson utvecklar en textil med integrerade LED-lampor för användning i växthus tillsammans med ett finskt företag Netled Oy Ltd. Ungefär 20% av alla kommersiella växthus i Nordeuropa använder sk konstbelysning för att få en bättre tillväxt. Lamporna som man använder sig av i dag är sk gasurladdnings lampor. Dessa ger ett bra ljus för plantorna men även en hel del strålning i våglängdsområden som fotosyntesen i plantorna ej kan utnyttja och även mycket värme. Om man istället använder LED belysning så räknar man att man kan spara ca 60 % av elenergin och ändå ha samma ljusnivåer. En annan fördel med LED teknologin är att man kan välja ljusdioder med olika färgspektra och därigenom styra plantornas tillväxt. Detta påverkar både plantans form och hur snabbt den växer. 

Vid användandet av existerande typ av belysning i växthusen så monterar man armaturer på emellan två och tre meters höjd över plantorna för att få en jämn spridning av ljuset. Eftersom många av kulturerna är höga och dessutom är placerade i rader som står ganska tätt så skuggar kulturen sig själv. LED lampor är ofta ljus svagare och man måste följaktligen ha lamporna närmare plantorna med sämre ljus fördelning som följd. 

Produkten består av ett nät med en bredd på ca 1m med integrerade led lampor som kommer att hängas vertikalt emellan plantraderna och ha lampor riktade åt båda hållen. LED lamporna kommer då vara nära plantorna och vara utspridda så att man får en bra fördelning av ljuset. Odlingstester med produkten kommer att genomföras under sommaren i växthus i Finland i samarbete med Netled och Tampere Universitet.