ST-119 Elektriskt ledande fibrer

Företag: Epical Innovation AB, Scandfilter AB och Svenskt Konstsilke AB
Projekttid:  2010-01-14 – 2010-10-31
Kontaktperson: Emma Mårtensson

Beskrivning:
Scandfiler AB och Svenskt Konstsilke AB har inlett ett gemensant utvecklingsprojekt med Epical Innovation AB för utvärdera potentialen i ett patent kring nytt revolutionerande luftfilter som ägs av Mikael Nutsos.