ST-118 Förstudie om tillverkning av konduktiva fibrer

Företag: Svenskt Konstsilke
Projekttid: 2009-11-25 – 2010-07-31
Kontaktperson: Urban Olsson

En förstudie kring möjligheterna att etablera en tillverkning av konduktiva fibrer i Sverige.