Företag: Woolpower AB
Projektledare: Sofia Åberg

Beskrivning:

Utveckling och optimering av tresiktsbeklädnadspaket i ull med avseende på slitstyrka och totalkomfort. 

Projektet kommer att omfatta studier av värme‑ och fuktledning hos olika material och materialkombinationer, huvudsakligen ull, i torr och fuktigt klimat med laboratoriemetoder.Underla get kommer att användas för produktutveckling av funktionella underställ.

Resultat:

Projektet syftade till att öka slitstyrkan och den totala komfortkänslan hos Woolpowers produkter via materialutveckling där hänsyn även tas till materialets utseende.

Ett vanligt förekommande problem med ullfibern är dess låga slitstyrka, i förhållande till syntetfibern. Genom att integrera ett förbättrat förstärkningsmaterial, kan man behålla ullens positiva egenskaper, men samtidigt öka slitstyrkan. Med det nya polyestergarnet är plaggen dessutom mer formstabila vilket ökar funktionen och bibehåller utseendet och passformen

Det visuella intrycket och den taktila känslan i plagget har avsevärt förbättrats. Detta beror på en jämnare kvalitet och mindre risk för noppbildning, vilket i sin tur leder till ökad livslängd då användaren behåller plagget längre. Ökad komfort tack vare att materialet har en ökad elasticitet och mjukare känsla.