ST-109 Textila Möbler

Företag: Jaba Group AB
Projektledare: Anders Bergner

Beskrivning:
Projektets syfte är att utveckla nya textila fiberkompositer som kan användas inom en rad olika områden t.ex. fordonsindustrin, aukustik/interiör och möbler. Materialen i projektet är miljöanpassade vilket är ett strategiskt uttalat fokusområde för Swerea IVF.

När projektet slutförts avser Swerea IVF fortsätta med ett formaliserat nätverk för gemensam materialutveckling inom området.