ST-108 Förstudie om framtida svensk tillverkning av konduktiva fibrer

Företag: 
Projekttid: 
Kontaktperson:

En kartläggning av producenter, marknad och den svenska textilindustrins intresse för konduktiva fibrer.