ST-107 Smarta Textiliers påverkan på människokroppen

Företag: TST-Sweden
Projektledare: Per-Arne Andersson

Beskrivning:
PCM-material i kläder tillför egenskaper som ökar möjligheterna att skapa en god värmebalans under skiftande yttre förhållanden. Behoven är dock mycket olika. En kirurg som opererar i 6 timmar, en brandman som rökdyker 30 minuter i 150-250 graders värme eller en skidåkare vid 0 till -10 °C har olika behov. PCM material kan bidra till att kyla kroppen i varma miljöer eller att värma kroppen när det är kallt. Detta kräver dock att PCM-materialets egenskaper och klädselns konstruktion optimeras för det avsedda ändamålet. Kunskap om hur detta ska ske är begränsad och har hittills i stort sett erhållits genom ”trial and error”. Syftet med projektet är att analysera behoven i olika sammanhang och att utveckla PCM material och klädsel som är optimal för olika brukarsituationer. En databas skapas som innehåller väsentliga egenskaper hos olika PCM material och dess funktion i olika applikationer.