ST-106 “Cullus” Industriellt stickade ljudabsorbenter

Företag: AB Initito 
Projektledare: Helga Aiff
Projekttid:
 2009-04-29 – 2009-08-31

Beskrivning:
Materialet Cullus är resultatet av ett utvecklingsprojekt som startades 2002 på Högskolan i Borås där målet var att tillmötesgå dessa behov och erbjuda arkitekter och inredare ett alternativt material till befintliga akustikplattor för att skapa en hälsosam akustisk miljö. Medel beviljades av Forsknings- och utbildningsnämnden vid Högskolan i Borås där Ulla Eson Bodin och Folke Sandvik samarbetade med fokus på att framställa stickade väggelement och fritt hängande rumsavdelare i skulpturala, tredimensionella former. Behovet av nya ljudabsorberande lösningar är stort där hänsyn är tagen till såväl estetiska som funktionella behov som till exempel; brandsäkert, utseende, vikt, formbarhet och skötselmöjligheter.

Utgångspunkten var att framställa ett material i flamhärdigt garn med en smältkomponent för att kunna konstruera ett material som har en viss stabilitet och motsvarar brandhärdighets krav för offentliga miljöer. Cullus patenterades 2006.