ST-104 Utveckling och studie av geotextil för byggindustrin

Företag: Textilhögskolan, Högskolan i Borås
Projektledare: Lars Brandin

Beskrivning

  • Sökning och test av lämpliga textila fibermaterial
  • Sökning och test av lämpliga metalliska material
  • Utveckling, konstruktion och test av textila strukturer
  • Litteratursökning inom området
  • Examensarbete på kandidatnivå eller magisternivå – Textilingenjör
  • Mässbesök Avantech, Frankfurt
  • Tillverkning av textila strukturer i olika tillverkningsmetoder
  • Utprovning av fibermaterial i olika tillverkningsmetoder