ST-103 Elektrostatiskt laddat filer för reduktion av ozon

Företag: Scandfilter AB
Projektledare: Thomas Carlsson
Projekttid:
 2009-01-21 –

Beskrivning:
Projektet syftar till att ta fram ett filter med lågt tryckfall och hög avskiljningsförmåga med elektroaktiva material.