alt

Inomhusmiljön på sjukhus har tillsammans med den professionella läkarhjälpen, inverkan för att patienter ska bli friska. Det har masterstudenten Marie Ledendal tagit fasta på och arbetat fram textilier som ska göra att patienter känner sig mindre isolerade. Måndagen den 12 januari presenterade hon sitt examensarbete och de smarta textilierna.

Idén bygger på att det ska finnas sensorer runt om på sjukhuset som är kopplat till textilier i termokromatiska färger upphängda på väggarna i patienternas rum. När personer passerar sensorerna skickas signaler till ett dataprogram som styr elektricitet och går vidare genom koppartrådar inbroderade i textilierna, som då ändrar färg. 
– Patienterna blir mindre isolerade eftersom textilierna fungerar som en subtil kommunikationsbrygga mellan patienten och rörelserna i sjukhuset, samtidigt som de får något annat att tänka och titta på, säger Marie Ledendal.

– Jag tror att få känna sig inkluderad är en positiv faktor i tillfriskningsprocessen. Under arbetets gång har jag pratat med patienter och sjukhuspersonal som håller med om min teori. .

altVärlden utanför också viktig 
Hon har även tagit fram textilier med fotokromatiska färger som reagerar på UV-ljus som ska sitta på rummens fönster. 
– Patienterna kan följa dygnsrytmen genom att färgerna i textilen ändras. De får en koppling till världen utanför på ett annat sätt.

Under tre år har Marie Ledendal, som masterstudent på halvtid, arbetat fram idén och material. Hon har arbetat utifrån ett framtidsscenario, hur smarta textilier kan användas på sjukhus år 2015-2020. Tillsammans med intresset för sjukhusmiljö och för de kromatiska färgämnena resulterade arbetet i ett koncept som kan revolutionera s r. 
– Jag ville titta på möjligheter och begränsningar med material med de här två kromatiska färgämnena. Särskilt i sjukhusmiljö där de aldrig har använts tidigare.

Unikt arbete? 
Hon vet inte säkert om det har gjorts något liknande tidigare, även om hon vid det här laget är ganska insatt i ämnet. 
– Jag har inte sett något exakt liknande hittills, även om man givetvis uppdaterar sig på vad andra inom området arbetar med kan det finnas andra som arbetar med samma. Jag anser dock inte att det är något negativt, det är snarare bara positivt om vi är fler som forskar inom detta, då är det ju större chans att vi gör framsteg,

Nu, när examinationen är över, vill Marie Ledendal fortsätta forska. 
– Jag hoppas att jag får möjlighet att fortsätta med de kromatiska materialen och även fortsätta samarbeta med Smart Textiles, säger hon avslutningsvis.

Så här fungerar det
I den här 3D-filmen visas hur de smarta textilier kan användas på sjukhus. Animationen är gjord av Henrik Bengtsson. Filmen fungerar säkrast i Internet Explorer. Har du problem med att se filmen kan du ladda ner den här » (storlek 70Mb) .

 

 

Text: Therese Rosenblad
Foto: Henrik Bengtsson