Smart Textiles utvalt till S3-piloten

 

Smart Textiles har blivit utvalt av Tillväxtverket att ingå i klusterplattformen S3-piloten. Totalt har 22 kluster valts ut till S3-piloten, alla i enlighet med regionernas smarta specialiseringsstrategier. Syftet med S3-piloten är att ytterligare stärka klustrens kompetens och därigenom stötta en fortsatt utveckling.

 

Smart specialisering är ett europeiskt begrepp och handlar om att regioner satsar på det som de kan bli bäst på. Genom att skapa en strategi och identifiera de områden där regionen har fördelar gentemot andra regioner ökar den globala konkurrenskraften.

Genom S3-piloten får Smart Textiles tillgång till utbildningar, nätverksträffar, internationella kontakter samt möjligheten att söka finansiellt stöd för fortsatt utveckling av verksamheten.

 

Text: Lisa Dohlnér Lundwall