STTL – symposium om nutida och framtida forskning!

Pernilla_WalkenstromVad kan Smart Textiles Technology Lab göra för ditt företag? Temat för seminariet den 15 maj fick många företag att bli nyfikna. Ett sextiotal deltagare från små som stora företag slöt upp för att veta mer om Technology Lab.

Pernilla Walkenström, ansvarig för Smart Textiles Technology Lab och moderator från dagen var även initiativtagare för seminariet. 
– Seminariets viktigaste mål var att sprida Technology Labs verksamhet och mål, skapa företagskontakter samt att få information från företagen kring deras FoU behov inom det textila området. Allt detta för att Technology Lab på bästa sätt ska motsvara företagens behov av FoU, nu och i framtiden!

Under dagen presenterades många projekt från en rad olika företag och forskare. Bland annat Martin Strååt från Swerea IVF, Lars Fast från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Thomas Carlsson, Scandfilter med fler. 
– Presentationerna var noga valda för att avspegla Technology Labs kärnverksamhet samt företagens behov inom verksamheten och hur de redan idag använder Technology Lab som en resurs.

Intresset stort

Det var många om ville ta del av informationen under dagen. Nedan förklarar några av dem varför de var där.

 

Olof Toftegaard, VD TEKO

– Eftersom jag representerar TEKO-stiftelsen och sitter med i Smart Textiles styrelse är det naturligt för mig att informera industrin om våra projekt. Samtidigt vill jag få information, tankar och idéer från företagen som är här. Det är väldigt roligt att det är så många intresserade här idag.

 

 

Olof Harbecke, forskningssamordnare vid Högskolan i Borås

– Jag vill som forskningssamordnare få bättre inblick i Smart Textiles. Det är speciellt intressant att se vad industrin vill och har för tankar och idéer, för att kunna nyttogöra deras åsikter. Vi vill att forskningen ska göra större nytta hos företagen.

 


 

Helga Aiff, Initio

– Sedan december 2007 har Smart Textiles och Espira sponsrat vår företagsidé, vår produkt Cullus. Så jag är här för att lyssna och lära mig mer och träffa andra forskare och företag. Samtidigt vill jag dela med mig för intresserade om hur vi har arbetat – kanske träffar jag någon som är intresserad av vår produkt. 

Mats Andersson, Snickers Workwear

– Jag är här för att jag är nyfiken och vill lära mig något jag inte kan! Just nu har jag ingen aning om hur vi ska använda oss av vad jag lär mig idag, men jag tror definitivt att det kommer att ha något slags inflytande framöver. Nu har det satts igång en tankeprocess hos mig som kan ge nya idéer. En sådan här dag är verkligen inspirerande.


 

Lina Ekholm, provningsingenjör, Volvo Cars

– Jag ville få mer information om vad Smart Textiles är för något. Eftersom jag arbetar med textilier och läder på Volvo är många projekt intressanta. Det ger nya idéer hur vi kan applicera det i vår verksamhet.