Smart Textiles satte fokus på innovation i riksdagen

 

Susanne Nejderås, verksamhetschef för Smart Textiles, var inbjuden till riksdagen i början på oktober för att tala om textila innovationer och tillsammans med ett antal andra svenska aktörer visa på den innovationskraft och det samarbete som redan finns idag inom området textil och miljö.

 

Fokusdagen “Textil & Miljö” var en del i seminarieserien ”Tema Innovation – fantastiska kombinationer” som genomförs i riksdagen under hösten på initiativ av riksdagsledamot Penilla Gunther (KD). Syftet är att lyfta innovationsfrågorna i riksdagen och visa på goda exempel som redan pågår, men även att skapa möjligheter till kunskapsutbyte och möten mellan olika aktörer. Utöver Smart Textiles var även representanter från Swerea IVF/BioInnovation, Snickers Workwear och Wargön Innovation med och berättade om sina projekt.

– Jag berättade om hur vi inom Smart Textiles arbetar med textila innovationer inom olika områden så som hälsa och medicin och hållbara textilier och lyfte fram vår förmåga att skapa prototyper som människor kan relatera till – en viktig faktor för att en idé ska kunna utvecklas till en produkt som slutligen kan nå marknaden. Även den samverkan vi har i många av våra projekt med aktörer från olika branscher ger en fantastisk kraft för att driva innovationer framåt. För att hitta nya kreativa lösningar på dagens och framtidens samhällsutmaningar krävs en samverkan över branschgränser, vilket vi fyra aktörer som deltog i riksdagen kunde visa bra exempel på, säger Susanne Nejderås.

I bild från vänster: Susanne Nejderås, Smart Textiles, Maria Ström, Wargön Innovation, Erik Perzon, SwereaIVF/BioInnovation, Nicole Rimér, Snickers Workwear och Penilla Gunther, riksdagsledamot (KD).

Text: Malin Carlsson