Fredrik Johansson och Mats Lundgren på FOV Fabrics, ett av Smart Textiles samarbetsföretag, vann den 4 mars Högskolan i Borås Samverkanspris – för professionsnära samarbete.  

Priset, som är i tre kategorier, uppmärksammar goda insatser som görs i samverkansarbetet mellan Högskolan i Borås och det omgivande samhället utifrån högskolans devis “Vetenskap för profession”.

Fredrik Johansson och Mats Lundgren tilldelades priset i den externa kategorin under motiveringen:

“Genom ett nära samarbete med framförallt Institutionen Textilhögskolan medverkar FOV, och dess representanter Fredrik och Mats, i den förändringsprocess och teknikutveckling som sker. FOV har på ett utmärkt sätt bidragit till utveckling av kurser och program inom det textila området . De upplåter tid och resurser för studenter och industridoktorander samt deltar i styrgruppen för Smart Textiles. De är goda ambassadörer i nätverk och viktiga för Högskolan i Borås.” 

2010-03-05_samverkanspris
Fredrik Johansson tar emot diplom och blommor från Carina Theen,  Högskolan i Borås.