Deltagarna i det regionala mötet med Nationella innovationsrådet. I mitten syns Stefan Löfven och Isabella Lövin omgivna av övriga ledamöter från innovationsrådet samt inbjudna regionala och lokala aktörer från akademi, näringsliv, länsstyrelse, kommun och samarbetsarenor. Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet.Regionalt möte med Nationella innovationsrådet

 

Smart Textiles verksamhetschef Susanne Nejderås deltog den 25 oktober i ett regionalt möte med Nationella innovationsrådet, som hölls i Trollhättan. Med statsminister Stefan Löfven som ordförande fördes samtal kring innovationsmiljöer och samverkan för att samla in kunskap och idéer från regionala och lokala aktörer.

 

Hallå där … Susanne Nejderås!

Vad diskuterade ni på mötet?
Mötet hade två huvudpunkter där den första delen handlade om innovationsmiljöer, vilka konkreta exempel som finns i Västra Götalandsregionen i form av science parks och andra miljöer och hur de fungerar. Det andra området vi samtalade kring var samverkan och vikten av att arbeta tillsammans för att lösa framtidens samhällsutmaningar och uppfylla klimatmålen 2030.

Varför var du inbjuden?
Det var första gången innovationsrådet höll ett regionalt möte och att få en inbjudan från Regeringskansliet ser jag som en bekräftelse på att Smart Textiles är en etablerad innovationsmiljö i Västra Götalandsregionen som har något att tillföra i denna typ av samtal. Vi har en stark trippelhelix-samverkan genom Science Park Borås/Högskolan i Borås, näringslivet i Borås och offentliga aktörer – något andra kan dra lärdom av.

Lyfte du fram något speciellt kring innovationsmiljöer?
Det kändes extra roligt att kunna lyfta fram vikten av en fysisk miljö och hänvisa till arbetet inom Science Park Borås där olika kompetenser möts och samverkar, så väl forskare som studenter, företag och andra aktörer. Numera lyfts ofta även vikten av testbäddar fram och här kunde vi återigen visa på att vi i Borås ligger långt fram i form av våra möjligheter att ta fram textila prototyper i Textilhögskolans verkstäder, det vi på Smart Textiles kallar ”Prototype Factory”. En väldigt viktig pusselbit för att ta en idé till nästa steg i innovationsprocessen.

Vad var extra viktigt under punkten samverkan?
Här pratade vi mycket om vikten av att Västra Götalandsregionen har identifierat ett antal styrkeområden kopplat till tydliga mål – och sedan stått fast vid dessa. Beslutet har tagits över partigränserna, vilket är relativt unikt, och innebär en långsiktighet oavsett politiskt styre. Textil är ett av de styrkeområden som regionen identifierat och det har skapat förutsättningar för ett långsiktigt arbete både inom Smart Textiles och tillsammans med regionen.

Det var också intressant att kunna lyfta fram hur en hel industri, i form av textilindustrin, genom innovationer och branschöverskridande samarbeten kunnat utvecklas till att även bli en underleverantör till bl.a. sjukvården, där vi inom Smart Textiles har ett nära samarbete med Södra Älvsborgs Sjukhus.

Vad kan samtalen leda till?
Min förhoppning är att regeringens representanter tar med sig en positiv bild kring hur vi arbetar med innovationsmiljöer och samverkan i regionen och att de kan dra nytta av vår input i sina kommande diskussioner och beslut. Smart Textiles och Science Park Borås vill vara med och bidra till en positiv utveckling för svensk innovationskraft. Vi lär oss hela tiden och med en bra dialog med beslutsfattare kan vi få ytterligare fart på innovationssystemet. Något vi inte minst kan prata vidare om den 10-11 april då Inkubatorn i Borås och Science Park Borås är värdar för Sveriges Innovationsriksdag 2018.

____________________________________

Om Nationella innovationsrådet
Nationella inovationsrådet inrättades 2015 med syfte att utveckla Sverige som innovationsnation och stärka Sveriges konkurrenskraft. Statsminister Stefan Löfven är ordförande i innovationsrådet som består av fem ministrar och tio rådgivande ledamöter från näringslivet och forskarvärlden. Innovationsrådet fokuserar på tre områden; digitalisering, miljö- och klimatfrågan och life science. Ett bidrag från innovationsrådets arbete är de fem strategiska samverkansprogram som lanserades 2016. Läs mer på Regeringskansliets hemsida http://www.regeringen.se/regeringens-politik/nationella-innovationsradet/

___________________________________

Text: Malin Carlsson
Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet.

Bildtext:
Deltagarna i det regionala mötet med Nationella innovationsrådet. I mitten syns Stefan Löfven och Isabella Lövin omgivna av övriga ledamöter från innovationsrådet samt inbjudna regionala och lokala aktörer från akademi, näringsliv, länsstyrelse, kommun och samarbetsarenor.