Smart Textiles och Innovation Square på ICFF i New York

Smart Textiles var genom projektet Innovation Square och dess samarbete med Interior Cluster Sweden, en av utställarna på den årliga möbelmässan ICFF New York. Drygt 800 utställare och 36 000 inredare, arkitekter, designers, tillverkare, återförsäljare och distributörer från hela världen samlas under fyra dagar på Javits Center i New York för att se det senaste inom möbler, belysning och inredning.

 

Erik Valvring, projektledare för innovationsprojektet Innovation Square, fanns på plats på mässan för att knyta internationella kontakter, stötta svenska företags internationella satsningar samt sprida kunskap kring svenskt innovationsarbete inom möbel- och inredningsbranschen. Smart Textiles ställde ut den omtalade pappersklänningen från BioInnovationsprojektet ENTIS (Etablera närodlad textil i Sverige) och visade upp prototyper från Delia Dumitrescus forskning inom innovativ textildesign. Pappersklänningen fick uppmärksamhet från många besökare som visade stort intresse för forskningen kring att skapa textil av papper.

Inside Swedish Design

Smart Textiles och Innovation Squares medverkan på mässan var en del i satsningen Inside Swedish Design som initierats av Interior Cluster Sweden, Trä- och möbelföretagen och Stockholm Furniture Fair. Interior Cluster Sweden är ett möbel- och inredningskluster i Sverige, med målet att nå resten av världen. Genom att koppla samman lokala och regionala intressenter inom branschen, och stötta dem inom frågor som digitalisering, internationalisering, cirkulär ekonomi, kompetensutveckling och innovation, vill man driva utvecklingen inom branschen framåt.

Inside Swedish Design ska öka kännedomen kring den svenska designindustrin och närvaron av den svenska möbelindustrin på den globala marknaden. I montern på ICFF visade ett antal svenska företag inom möbel- och inredningsbranschen upp utvalda produkter. För att fira nylanseringen av Inside Swedish Design bjöd Sveriges generalkonsul Leif Pagrotsky in till mingel på Svenska residenset på Manhattan i New York.

#togethernordicdesign – unikt nordiskt samarbete

Under ICFF hölls också ett gemensamt event där danska, finska, norska och svenska möbel- och inredningsföretag för första gången gick samman för att profilera nordisk design i USA. Den norska näringsministern Torbjørn Røe Isaksen invigde eventet #togethernordicdesign där närmare 300 inbjudna gäster närvarade. Eventet hölls i Snøhettas lokaler på Manhattan där en tillfällig utställning byggts upp för att visa upp utvalda företags design för press och inbjudna gäster från möbel- och inredningsbranschen i USA.

Läs mer om Innovations Square här.

 

Text och foto: Lisa Dohlnér Lundwall / Smart Textiles

_________________

Bild 1: Inside Swedish Design monter på ICFF
Bild 2: Pappersklänningen och prototyper av Delia Dumitrescu
Bild 3: Leif Pagrotsky, Sveriges generalkonsul i New York (Foto: Lauren Silberman/Consulate General of Sweden in New York)

Bild 4: Foldrar #togethernordicdesign
Bild 5: Norges näringsmnister Torbjørn Røe Isaksen