Smart Textiles och Södra Älvsborgs Sjukhus i unikt samarbete

Onsdagen 6 februari är något av en milstolpe. Då konkretiserades samarbetet mellan Smart Textiles och Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) under ett idéseminarium. Målsättningen är att förbättra livskvaliteten för regionens invånare.

– Smart Textiles ses som ett av de viktigaste forskningsområdena för oss på SÄS. Om fem år är vårt samarbete känt i omvärlden för textila medicinska innovationer, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör på SÄS, och blickar ut över åhörarna.

Bollen i rullning

Under dryga timmen presenterade Smart Textiles sin verksamhet med fokus på medicinska textilier inför ett antal ST-läkare, forskare och doktorander. Tanken med idéseminariet var att inspirera och visa på möjligheter inom området. Utifrån detta ska projektidéer formuleras och på Smart Textiles nästa beredningsmöte kommer samarbetsformen diskuteras vidare.

– När kompetens från sjukhuset strålar samman med kunskap kring produktutveckling är potentialen enorm. Det är en otrolig styrka, säger Susanne Nejderås, verksamhetschef på Smart Textiles.

Framåtanda

– Man känner att det här skulle vi verkligen kunna göra. Det kan bli något stort, säger Marie Rusner, forskningsledare vid SÄS. 

Samarbetet syftar till att skapa unika och relevanta utbildnings- och forskningsmiljöer. En förhoppning är att det i sin tur kan attrahera kompetent personal till Borås och Sjuhärad och inte minst tillföra förbättrad livskvalitet för regionens invånare i ett längre perspektiv.

– Målet är att skapa medicinska innovationer som på sikt kan skapa en enklare vardag för patienter inom vården, säger Erik Bresky, processledare för Smart Textiles.

”Unikt läge”

På plats fanns också Torbjörn Lundh, professor vid Chalmers och grundare till företaget PressCise och Sofie Karlsson, leg. arbetsterapeut och säljare på Inerventions för att dela med sig av projekt de haft tillsammans med Smart Textiles.

Thomas Wallen, som sedan ett år tillbaka sitter med i Smart Textiles styrgrupp, avslutade mötet genom att uppmana alla att komma med idéer inför framtida projektsamarbeten.

– Frågan är om vi vill vara i framkant? Det kan vi vara. Vi har tre kilometer ner till Smart Textiles – det är ett unikt läge. Man ska ju smida medan järnet är varmt och det är det idag – så gör det nu.

 

Utdrag ur SÄS forskningsstrategi:

Dagens sjukvård står inför stora utmaningar. SÄS vill som en del i att möta dessa utmaningar utveckla ett forskningssamarbete med Högskolan i Borås inom området för Smart Textiles med fokus på innovationer inom vården. Samarbetet har inletts under hösten 2013 och har som mål att utveckla konkreta projekt, både gemensamma projekt men även projekt där SÄS deltar genom att erbjuda forskningsmiljö.