Prehospen

Smart Textiles innovationer i dundrande dansshow på PreHospenkonferensen

Den 9-11 mars gick PreHospenkonferensen av stapeln på Högskolan i Borås, en konferens i prehospital akutmedicin med tema flyktingkris och akutmedicin. Smart Textiles visade upp innovationer inom hälsa och sjukvård på ett unikt sätt. 

 

Under konferensen kunde forskare och yrkesutövare utbyta kunskaper och erfarenheter kring den europeiska flyktingkrisen och dess konsekvenser för akutvård och ambulanspersonal. Anneli Eriksson från Karolinska institutet höll i ett keynote-anförande samt en workshop om flyktingkrisen och om hälsobehov i olika katastrofer. Brian Maguire, expert i ambulanssäkerhet och tidigare konsult i bioterrorism, pandemier och katastrofförberedelser presenterade ny forskning inom ambulanssäkerhet.

Smart Textiles presenterade innovationer inom hälsa och sjukvård i en dansshow. Dansarna var klädda i ett röntgenförkläde som tagits fram av Smart Textiles i samarbete med företaget 10MD, elektrodressen Mollii – ett hjälpmedel för personer med spasticitet och klänningen ”come and dance” som ändrar färg när temperaturen sjunker under 15 plusgrader.