cop221

Smart Textiles i internationell brännpunkt på FN:s klimatkonferens Cop 22

En av förra årets mest omtalade händelse var FN:s klimatkonferens i Paris som slutade med ett globalt klimatavtal. Uppföljningen sker i Marrakesh, Marocko den 7-18 november. Smart Textiles och Textilhögskolan är med och anordnar ett seminarium om hur framtidens textilier kan bidra till det globala miljöarbetet.

Under det årliga klimatmötet samlas representanter från FN:s medlemsländer för att diskutera och lägga fast klimatmålen. Medan COP20 i Lima 2014 gått till historien för förhandlingarna och COP21 i Paris för besluten, förväntas COP22 i Marrakech bli den klimatkonferens där man fokuserar på åtgärder för att uppnå de ambitiösa målsättningarna i det globala klimatavtal som medlemsländerna enats om i Paris. Under COP22 i Marrakech samlas ministrar, världsledare och representanter från näringslivet och civilsamhället för att hitta innovativa lösningar som kan möta klimatförändringarna och dess effekter. Smart Textiles och Textilhögskolan är med i hetluften för att möta utmaningar och möjligheter kring framtidens textilier.

Textilindustrin är en av världens största branscher. Produktionen av textilier har genom åren bidragit till betydande miljöproblem, framförallt genom de vattenföroreningar framställningen leder till men även användningsfasen med regelbundna tvättar och avfallsfasen med förbränning eller återvinning påverkar miljön.

– Alla människor har en relation till textil. I livets alla skeden, i alla åldrar och i alla kulturer och länder finns textil med. Samtidigt är det välkänt hur textilproduktionen negativt påverkar miljön. Insatser på textilområdet kan därför både bli betydelsefulla i sig och fungera som förebild för andra områden, säger Nils-Krister Persson, forskare på Smart Textiles.

Det finns starkt fokus inom branschen på att minska produkternas miljöpåverkan och skapa textilprodukter som gör miljönytta. Mycket av utvecklingen sker inom de enskilda företagen, eller i samarbeten med andra branscher och universitet. Smart Textiles är stolta över att vara en del i utvecklingen mot en mer hållbar textilindustri.

FN: s klimatkonferens Cop 22 pågår i Marrakech den 7-18 november.