Smart Textiles i Almedalen med tillväxt och hållbarhet på agendan

Under årets politikervecka i Almedalen medverkar Smart Textiles vid två seminarier den 5 och 6 juli på Västsvenska Arenan. Besök oss där eller ta del av seminarierna via livesändningar.

 

Seminarierna kommer innehålla diskussioner kring två stora och viktiga frågor – tillväxt och hållbarhet. Möjligheterna med smarta textilier och branschöverskridande samarbeten kommer belysas med inspirerande exempel från genomförda projekt. FN:s globala klimatmål kommer också att diskuteras kopplat till hållbar utveckling inom modebranschen. Seminarierna anordnas av Högskolan i Borås m.fl. läs mer nedan, hoppas vi ses där!

På Högskolan i Borås evenemangssida för Almdalen 2017 kommer även livesändningar från seminarierna att läggas upp.


Är textilier som räddar liv och som bygger infrastruktur Sveriges nästa tillväxtraket?

Forskning och innovation inom smarta textilier har nått en nivå där det är dags för Sverige att använda denna spetskompetens för att skapa nya tillväxtområden. Men hur ska beslutsfattare, forskare, finansiärer och entreprenörer hitta varandra? Inspireras av framgångsrika exempel.

Tid: Onsdag 5 juli, kl.15:00-16:00

Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen

Arrangör: Högskolan i Borås, Borås Stad och Västsvenska Handelskammaren
Medverkande från Smart Textiles: Susanne Nejderås, Verksamhetschef och Nils-Krister Persson, Forskningsledare och Docent.

Läs mer om seminariet “Är textilier som räddar liv och som bygger infrastruktur Sveriges nästa tillväxtraket?”

 

Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi?

Till 2030 ska industrin anpassats för FN:s globala mål för hållbar utveckling. Omvälvande förändringar krävs. Vilka förväntningar har samhället på lärosätena? Kan en av världens mest omtalade industrier gällande miljöfrågan, modebranschen, bli en råmodell? Vilka krav ställs på politiken?

Tid: Torsdag 6 juli, kl. 10:30-11:30

Plats: Västsvenska Arenan, i direkt anslutning till Almedalsparken, intill Kruttornet på Strandvägen

Arrangör: Högskolan i Borås

Medverkande från Smart Textiles: Adrian Zethraeus, projektledare Re:textile.

Läs mer om seminariet “Agenda 2030 – genomförbart eller en utopi?”

 

Läs mer om Västsvenska Arenan här.

 

Text: Malin Carlsson
Bild: Högskolan i Borås