li1

Smart Textiles forskare Li Guo får bidrag från KK-stiftelsen för att utveckla smarta textila lösningar för protesanvändare

 

Många protesanvändare lider av en illasittande proteshylsa och får fantomsmärta. Smart Textiles forskare Li Guo har fått projektbidrag från KK-stiftelsen för ett projekt som undersöker textila metoder för att utveckla en personlig protesstrumpa för att förbättra användarkomfort.

I vissa fall kan man med hjälp av protesstrumpor minska obehag för en protesanvändare. Tyvärr är denna lösning begränsad eftersom dessa strumpor är massproducerade vilket inte ger konsekvent komfort till protesanvändare med olika behov. Projektet syftar till att utveckla personliga textila lösningar för protesanvändare för att förbättra användarkomfort.

– Den enkla sanningen är att om protesen är obekväm, kommer personen inte att bära den. Smarta textilier möjliggör design och produktion av ett funktionellt textilt gränssnitt mellan den resterande lemmen och sockeln av protesanordningen för att förbättra slitstyrka och komfort, säger Li Guo, forskare på Smart Textiles.

De proteser som existerar idag kan vara obekväma att bära under en lång tid. Detta problem kan förbättras med hjälp av smarta textilier. Den nya prototypen kommer att kombinera smarta textilier och ny teknik som möjliggör en individualiserad strumpa med integrerade elektroder vilket gör protesen mer bärbar.

– I slutet av projektet vi vill producera individualiserade protesstrumpor industriellt. En sådan individualiserad strumpa öppnar också upp för behandling i hemmet av fantomsmärta som kan behandlas av den amputerade, säger Li Guo.

Det föreslagna projektet kommer att kombinera spjutspetsteknologi för smarta textilier vid Högskolan i Borås och industriellt kunnande av 3 partner: Bola AB; Integrum AB och Lindhe Xtend AB. Projektet finansieras genom ett bidrag från KK-stiftelsen.