Smart Textiles diskuterade hållbar modeindustri på Näringsdepartementet

Den 30 maj deltog Smart Textiles i rundabordssamtal kring hur Sverige ska bli världsledande i hållbar modeproduktion under rubriken ”Sverige-det hållbara modeundret”.

 

Regeringen har inom ramen för samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi formulerat en ambition om att Sverige ska bli världsledande i hållbar modeproduktion och konsumtion. Som en del i arbetet bjöd regeringen in modebranschen till samtal och workshops med syfte att mobilisera krafterna och skapa en tydlig nationell samverkan kring dessa frågor med målet att tillsammans skapa en hållbar textil värdekedja.

Det drivs idag redan flera bra initiativ runt om i landet för att skapa hållbarhet inom mode och textil. Ett av Smart Textiles fokusområden är Hållbar Textil och tillsammans med bl.a. Textilhögskolan i Borås och Re:Textile bedrivs idag flera projekt inom detta område.

Från Smart Textiles deltog Susanne Nejderås och Lena-Marie Jensen som tillsammans med övriga deltagare inför mötet fått i uppgift att ge sitt viktigaste förslag kring hur vi kan skapa det hållbara cirkulära modeundret i Sverige.

– Det är jättekul att textil hållbarhet uppmärksammas av Näringsdepartementet. Det är angeläget och vi ser fram emot att tillsammans med övriga organisationer göra avtryck och vara föregångare i en global hållbar textil- och modeindustri, säger Lena-Marie Jensen.

Smart Textiles passade på att lyfta fram ett antal punkter som bör finnas med i det framtida arbetet.

– En viktig del är att säkerställa kompetens inom hållbar design och produktutveckling samt att möjliggöra nationell fibertillverkning för att skapa nya affärer och arbetstillfällen. Dessutom är det viktigt att vi ser textil som en råvara och att vi förlänger plaggens liv genom nya designmetoder, tjänste- och serviceinnovationer samt produktionssystem för cirkulära flöden, säger Susanne Nejderås.

Arbetet kommer nu att fortsätta och ska konkretiseras ytterligare under hösten.

 

Läs även artikel “Sverige – det hållbara modeundret” på Regeringskansliets webb >>

 

Text: Malin Carlsson
Foto: Anna Sigge