Marjan presenterar sitt examensarbete Livet och döden var temat när masterstudenten Marjan Kooroshnia  presenterade sitt examensarbete “Dash” den 26 oktober. Genom sina fjärilinstallationer vill hon visa hur smarta textilier kan användas på nya sätt – i det här fallet som kommunikationsplattformar

Smart Textiles-finansierade masterstudenten Marjan Kooroshnia har under sin masterutbildning experimenterat och arbetat mycket med termokromiska färger – det vill säga färger som förändras av temperatur. I sitt examensarbete ville hon kombinera utforskandet av nya användningsområden för smarta textilier med sin särskilda expertis.  
– Även om jag visar upp konstinstallationer så är inte konsten i fokus. Huvudsyftet är att tydligt visa hur smarta textilier kan användas.

Fri tolkning

Det har varit mycket jobb med examensarbetet. Eftersom hon vill att fjärilarna skulle kommunicera genom att vingarna skakar och ändrar färg, spelade val av material och metod stor roll.

Fjärilarnas vingar är i olika storlekar och representerar allt levande, då också människor som lever sina vanliga liv i samhället.

– På ett sätt kommuncerar publiken med dem genom att röra fjärilarna. Publikens känslor förmedlas som energi, förklarar Marjan Kooroshnia .

När vingarna har blivit berörda skakar de I några sekunder samtidigt som färgerna förändras, som en reaktion. 
– Fjärilarna är tryckta med termokromisk färg och har även koppartrådar påklistrade. Varannan fjäril har en positiv laddning och varannan en negativ.

2010-11-22_marjan_fjarilar

När en fjäril har blivit berörd tillräckligt många gånger så “dör den” och singlar ner i rabatten nedanför. 
– Mitt tema har varit liv och död, vilket fjärilarna representerar. Men jag vill inte bestämma i förväg hur deras färger och kommunikation ska tolkas. Det ska varje enskild person få göra själv.

Under examinationen fungerade enbart färgförändringen för vissa delar av installationen på grund av problem med elektriciteten. 
– Jag utvecklade den elektriska biten hemma i Iran. Men när jag skulle prova att koppla in installationen i Sverige visade det sig att uttagen inte klarade samma styrka som hemma.

2010-11-22_marjan_helbild

Doktorand

Marjan Kooroshnia  har sedan höstterminens start arbetat som doktorand på Textilhögskolan. Hon vill fortsätta utforska de termokromiska färgerna, men nu ska hon arbeta med låga temperaturer. 
– Jag skulle också vilja fortsätta med fjärilarna och hitta sätt att få dem att flyga i väg. Förhoppningsvis har jag tid att experimentera med det också.

Text: Therese Rosenblad
Foto: Filip Asphäll