Re:textile i samarbete med Cheap Monday

Projektet Re:textile utvecklar nya designstrategier och affärsmodeller för att skapa cirkulära flöden i textilbranschen. Nu initieras ett nytt delprojekt i samarbete med H&M-ägda varumärket Cheap Monday.

Delprojektet som kommer offentliggöras under 2018 syftar till att genom innovativ design hitta lösningar för en mer hållbar modeindustri.

– För Cheap Monday är hållbarhet något som genomsyrar hela vårt företag. Därför är det en självklarhet för oss att arbeta med frågor som rör utveckling mot en cirkulär textilbransch. Det känns också helt rätt att arbeta med Re:textile och nyttja den textila kunskap som finns i Borås för att skapa innovationer för hållbar utveckling, säger Lina Ödeen, Projektledare på Cheap Monday.

Re:textile finansieras av Västra Götalandsregionen och Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund.
För mer information kontakta Adrian Zethraeus, projektledare Re:textile.
Se även Re:textiles hemsida: www.retextile.se