vattenrening8

Rena vatten med textil

Billigt, portabelt och relativt enkelt – att rena vatten med hjälp av textilier har flera fördelar. Smart Textiles har tagit fram två metoder; en för att ta bort mikroorganismer och en för att avlägsna tungmetaller. Med den första metoden leds förorenat vatten över poröst tyg som har en beläggning av titandioxid. Samtidigt belyser man tyget, exempelvis med vanligt solljus. Ljuset sätter då igång en process som slår sönder cellmembranet på mikroorganismerna och dödar dem. Leder man istället vattnet över textilier där en speciell art av svampar har fått gro, kommer svamparna att binda tungmetaller och på så sätt renas vattnet. Man kan säga att det skapas en artificiell natur, där natur och teknologi samverkar.